نوشداروی ممنوعیت صادرات گوجه پس از رکودزنی قیمت رب / اوضاع نابه‌‌سامان رب گوجه و افزایش قیمت و کمبود آن در بازار به‌دلیل صادرات بی‌رویه گوجه‌فرنگی تولیدی استان کرمانشاه به کشورهای دیگر است.

پرواز خارجی