امین آهویی

مرحله نخست مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور با حضور شرکت کنندگان در بخش های موتور های همگانی، ۱۲۵ ، ۶۰۰ و ۱۰۰۰ سی سی صبح امروز در پیست آزادی برگزار شد.

16 / 1


بلیط قطار