آخرین اخبار | آرشیو اخبار

اولین رویداد اشتراک گذاری تجربیات رسانه‌ای فعالان مردمی اربعین

حسین ظهروند

اولین رویداد تجربه نگاری مسجدمحور، ویژه فعالان رسانه، بازی و نرم افزار جبهه فرهنگی انقلاب به همت سازمان فضای مجازی سراج برگزار شد.هدف از این برنامه یک روزه ، به اشتراک گذاری تجربیات فعالین مردمی اربعین عنوان شده است. این رویداد با حضور بیش از ۲۰۰ نفر از فعالان حوزه رسانه، بازی و پویانمایی، نرم افزار های تلفن همراه،رسانه های اجتماعی، رسانه های مکتوب، عکاسان، خبرنگاران، رسانه های بین المللی و تولید کنندگان محتوای چند رسانه ای با محوریت انتقال تجربیات در اربعین حسینی برگزار شد.

اولین رویداد اشتراک گذاری تجربیات رسانه‌ای فعالان مردمی اربعینمنصور امینی مدیر سازمان فضای مجازی سراج در اولین رویداد اشتراک گذاری تجربیات رسانه‌ای فعالان مردمی اربعین اولین رویداد اشتراک گذاری تجربیات رسانه‌ای فعالان مردمی اربعیناولین رویداد اشتراک گذاری تجربیات رسانه‌ای فعالان مردمی اربعیناولین رویداد اشتراک گذاری تجربیات رسانه‌ای فعالان مردمی اربعیناولین رویداد اشتراک گذاری تجربیات رسانه‌ای فعالان مردمی اربعینمحمدامین ایمانجانی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان در اولین رویداد اشتراک گذاری تجربیات رسانه‌ای فعالان مردمی اربعین اولین رویداد اشتراک گذاری تجربیات رسانه‌ای فعالان مردمی اربعینسخنرانی مهدی مشکینی خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم در اولین رویداد اشتراک گذاری تجربیات رسانه‌ای فعالان مردمی اربعین اولین رویداد اشتراک گذاری تجربیات رسانه‌ای فعالان مردمی اربعیناولین رویداد اشتراک گذاری تجربیات رسانه‌ای فعالان مردمی اربعیناولین رویداد اشتراک گذاری تجربیات رسانه‌ای فعالان مردمی اربعیناولین رویداد اشتراک گذاری تجربیات رسانه‌ای فعالان مردمی اربعیناولین رویداد اشتراک گذاری تجربیات رسانه‌ای فعالان مردمی اربعین
فلای تو دی