۱۰ نکته از آداب زیارت امام رضا (ع) در بیانات رهبر انقلاب اسلامی / زیارت قبور متبرکه امامان شیعه آدابی دارد که واجب است پیروان آنها هنگام زیارت آن را رعایت کنند. رهبر معظم انقلاب در خصوص آداب زیارت امام رضا (ع) بیان فرمودند.

1 / 1


بلیط قطار