29 / 1

محمدمهدی دورانی

طرح خدمات رایگان اجتماعی، پزشکی، دندانپزشکی، مشاوره، مددکاری و آموزشی موسسه خیریه "زندگی خوب" صبح امروز جمعه به همت جهادگران در محله (دروازه غار) هرندی برگزار شد.

پرواز خارجی