20 / 11

محمد حسن‌زاده

محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی صبح امروز در خبرگزاری تسنیم حضور یافت وضمن بازدید از این خبرگزاری در نشستی با خبرنگاران به گفت و گو پرداخت.

پرواز خارجی