20 / 15

فؤاد اشتری

جمعی از علما، طلاب و روحانیون حوزه علمیه استان تهران در حمایت از مردم یمن در حوزه علمیه مروی تجمع کردند. .

پرواز خارجی