کدوم رئیس جمهور آمریکا بیشتر از بقیه به ایران ضربه زد؟

یه لیست از رئیس جمهورهای آمریکا دادیم به مردم و ازشون پرسیدیم فکر می‌کنید کدومشون رابطه بهتری با ایران داشته و کدوم یکی بیشتر به ما ضربه زده؟

بلیط قطار