1 / 1

چرا اتحادیه اروپا نمی‌تواند برجام را نجات دهد؟ / طبق نظر اکثر تحلیلگران حتی با حمایت کامل اتحادیه اروپا، SPV نمی‌تواند از شرکت‌ها و بانک‌های این اتحادیه در برابر تحریم های آمریکا محافظت کند .

بلیط قطار