33 / 1

حسین ظهروند

میهمانی شورای دوستی پاکستان و ایران با حضور سفیران کشورهای پاکستان،گرجستان و اوگاندا در برج میلاد برگزار شد.

پرواز خارجی