24 / 1

خبرگزاری تسنیم

پیشرفته‌ترین ناوشکن بومی خاورمیانه بنام«سهند» که دارای قابلیت تهاجمی و دفاعی دو برابری نسبت به ناوشکن جماران، به‌روزرسانی پرتاب گرهای اژدر، انواع توپ‌های ضدهوایی و ضد سطحی، سامانه موشکی سطح به سطح و سطح به هوا، سامانه دفاع نقطه‌ای، سامانه ضددریایی، قابلیت رادارگریزی، افزایش برد عملیاتی و قابلیت مانورپذیری بالا را دارد به نیروی دریایی الحاق شد.

بلیط قطار