1 / 1

برای درمان ایدز انگ تهمت باید از این بیماری گرفته شود / ایدز یک بیماری ویروسی و صرفاً یک بیماری مزمن عفونی است از این رو باید انگ، تهمت، طرد شدن از فرهنگ ما در جامعه گرفته شود تا افراد مبتلا راحت‌تر به‌دنبال پیگیری بیماری خود بروند.

بلیط قطار