25 / 1

فرزاد منتی

حمام نظام از آثار تاریخی دوران قاجار است که در سال ۱۳۸۲ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.این حمام در محله فیض آباد شهر کرمانشاه و در مجاورت تکیه بیگلربیگی قرار گرفته است.این اثر تاریخی توسط اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمانشاه در حال مرمت و بازساری است.

پرواز خارجی