در زلزله کرمانشاه برای خانه‌های ساخت سپاه چه اتفاقی افتاد؟

حوالی ساعت 8 شب یکشنبه 4 آذر یک زلزله 6/4 ریشتری بخش‌هایی از کرمانشاه را لرزاند. بخش هایی که سپاه در آن مناطق خانه هایی برای زلزله زدگان سال گذشته کرمانشاه ساخته بود. بعد از زلزله اخیر این خانه ها چه وضعیتی دارند؟

بلیط قطار