1 / 1

چرا میرزا کوچک‌خان برای رسمیت یافتن نهضت جنگل به انگلیس اعتماد نکرد؟ / اولین مؤلفه‌‌ قیام میرزا کوچک‌خان جنگلی، شاخصه ضد استعماری بودن آن بود، اینکه در برابر زیاده‌خواهی‌های استعمار پیر مبارزه می‌کرد.

بلیط قطار