24 / 1

مسعود شهرستانی

مراسم بزرگداشت شهید رکن آبادی (سفیر مقاومت) عصر امروز سه شنبه ۱۳ آذر باحضور صلاح زواری سفیر فلسطین در ایران, سردار حسین یکتا، سردار سعید قاسمی و خانواده شهید در مجتمع دانشگاهی ولیعصر برگزار شد.

بلیط قطار