19 / 1

وحید احمدی

هفتمین دوره «ده روز با عکاسان» با حضور عکاسان و علاقمندان عکاسی عصر امروز چهارشنبه ۱۴ آذرماه در خانه هنرمندان ایران افتتاح شد.

بلیط قطار