آخرین اخبار | آرشیو اخبار

کارگاه ساخت ضریح جدید حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

علی جباری

ساخت ضریح حرم حضرت عبدالعظیم(ع) از سه سال پیش آغاز و با نظارت استاد فرشچیان به عنوان طراح و ناظ، هنرمندان در حال ساخت ضریح می باشند و رونمایی آن ۳ سال آینده انجام خواهد شد.ساخت ضریح حرم حضرت عبدالعظیم (ع) با مشارکت های مردمی و کمک های خیرین تاکنون پیش رفته و در حال انجام است.ضریح جدید بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام با ابعاد ۳۹۰ سانتی‌متر طول، ۲۹۰ سانتی‌متر عرض و ۲۹۶ سانتی‌متر ارتفاع با اسکلت ورق استیل و روکش چوب ساج در حال ساخت است .

کارگاه ساخت ضریح جدید حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)علیرضا اسدی استاد قلم زنیکارگاه ساخت ضریح جدید حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)کارگاه ساخت ضریح جدید حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)کارگاه ساخت ضریح جدید حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)کارگاه ساخت ضریح جدید حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)کارگاه ساخت ضریح جدید حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)کارگاه ساخت ضریح جدید حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)کارگاه ساخت ضریح جدید حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)کارگاه ساخت ضریح جدید حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)کارگاه ساخت ضریح جدید حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)کارگاه ساخت ضریح جدید حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)کارگاه ساخت ضریح جدید حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)علیرضا اسدی استاد قلم زنیکارگاه ساخت ضریح جدید حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)کارگاه ساخت ضریح جدید حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)کارگاه ساخت ضریح جدید حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)کارگاه ساخت ضریح جدید حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)کارگاه ساخت ضریح جدید حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)کارگاه ساخت ضریح جدید حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)کارگاه ساخت ضریح جدید حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)کارگاه ساخت ضریح جدید حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)
کارگزاری فارابی