22 / 1

علیرضا وثیق انصاری

غار کهک در استان مرکزی،در ۸۶کیلومتری جنوب شهر قم، ۶۵کیلومتری غرب شهر دلیجان،و در نزدیکی روستای کهک واقع است.غار کهک شامل تعدادی سکوی بزرگ متوالی است که هرکدام به وسیله یک پرتگاه ۱۰ تا ۲۰ متری از هم جدا شده و همه آنها از ابتدا تا انتها زیر تاقدیس مرتفع و عظیم غار قرار گرفته اند.این غار مانند چاهی عظیم به قطر ۳۰ متر است که با زاویه ۴۵ درجه و بر اثر فرایند غار زایشی به وجود آمده است.

پرواز خارجی