قرار پائیزانه| عاشقانه محمدعلی بهمنی برای مادرش

در بیست و دومین محفل شعر «قرار» محمد علی بهمنی، شاعر معاصر غزلی عاشقانه که برای مادرش سروده بود را خواند.

قرار پائیزانه| عاشقانه محمدعلی بهمنی برای مادرش

فلای تو دی