آخرین اخبار | آرشیو اخبار

اختتامیه دومین جشنواره ایران ساخت

وحید احمدی

مراسم اختتامیه دومین جشنواره ایران ساخت عصر امروز ۸ دی با حضور پیروز حناچی شهردار تهران و سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در تالار وحدت برگزار شد.

اختتامیه دومین جشنواره ایران ساختاختتامیه دومین جشنواره ایران ساختاختتامیه دومین جشنواره ایران ساختاختتامیه دومین جشنواره ایران ساختاختتامیه دومین جشنواره ایران ساختاختتامیه دومین جشنواره ایران ساختاختتامیه دومین جشنواره ایران ساختاختتامیه دومین جشنواره ایران ساختاختتامیه دومین جشنواره ایران ساختاختتامیه دومین جشنواره ایران ساختاختتامیه دومین جشنواره ایران ساختاختتامیه دومین جشنواره ایران ساختاختتامیه دومین جشنواره ایران ساختاختتامیه دومین جشنواره ایران ساختاختتامیه دومین جشنواره ایران ساختاختتامیه دومین جشنواره ایران ساختاختتامیه دومین جشنواره ایران ساختاختتامیه دومین جشنواره ایران ساختاختتامیه دومین جشنواره ایران ساختاختتامیه دومین جشنواره ایران ساختاختتامیه دومین جشنواره ایران ساختاختتامیه دومین جشنواره ایران ساخت
فلای تو دی