آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

رونمایی از پروژه های هوشمند سازی شهرداری مشهد

محمدحسین طاقی

پروژه های هوشمند سازی شهر مشهد در هشتمین نمایشگاه شهر هوشمند با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات رونمایی شد.

فلای تو دی