آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

نشست مشترک شهرداران تهران در دوره انقلاب

حامد ملک‌پور

نشست مشترک شهرداران تهران در دوره انقلاب اسلامی ایران صبح امروز سه‌شنبه ۱۸ دی در غیاب برخی از شهرداران از جمله غلامحسین کرباسچی، محمود احمدی‌نژاد و محمدباقر قالیباف در دفتر پیروز حناچی شهردار فعلی تهران برگزار شد.

نشست مشترک شهرداران تهران در دوره انقلابپیروز حناچی در نشست مشترک شهرداران تهران در دوره انقلابمحمد توسلی، غلامحسین دلجو و سیدمرتضی طباطبایی در نشست مشترک شهرداران تهران در دوره انقلابسیدمحمدعلی افشانی و مرتضی الویری در نشست مشترک شهرداران تهران در دوره انقلابنشست مشترک شهرداران تهران در دوره انقلابمحمدعلی نجفی در نشست مشترک شهرداران تهران در دوره انقلابمحمدنبی حبیبی و پیروز حناچی در نشست مشترک شهرداران تهران در دوره انقلابمحمدنبی حبیبی در نشست مشترک شهرداران تهران در دوره انقلابنشست مشترک شهرداران تهران در دوره انقلابمحمد توسلی اولین شهردار تهران پس از انقلاب اسلامیمحمدعلی نجفی، سیدمحمدعلی افشانی و مرتضی الویری در نشست مشترک شهرداران تهران در دوره انقلابغلامحسین دلجو و سیدمرتضی طباطبایی در نشست مشترک شهرداران تهران در دوره انقلابنشست مشترک شهرداران تهران در دوره انقلابسیدکمال‌الدین نیک‌روش در نشست مشترک شهرداران تهران در دوره انقلابپیروز حناچی و محمدعلی نجفی در نشست مشترک شهرداران تهران در دوره انقلابعکس شهرداران تهران در دوره انقلابعکس شهرداران تهران در دوره انقلابپیروز حناچی در پایان نشست مشترک شهرداران تهران در دوره انقلابمرتضی الویری در پایان نشست مشترک شهرداران تهران در دوره انقلابمحمد توسلی در پایان نشست مشترک شهرداران تهران در دوره انقلابغلامحسین دلجو در پایان نشست مشترک شهرداران تهران در دوره انقلابمحمدعلی نجفی در پایان نشست مشترک شهرداران تهران در دوره انقلابمحمدنبی حبیبی در پایان نشست مشترک شهرداران تهران در دوره انقلابسیدکمال‌الدین نیک‌روش در پایان نشست مشترک شهرداران تهران در دوره انقلابپیروز حناچی و سیدمرتضی طباطبایی در پایان نشست مشترک شهرداران تهران در دوره انقلابنشست مشترک شهرداران تهران در دوره انقلابپیروز حناچی، سیدمحمدعلی افشانی، محمدعلی نجفی و مرتضی الویری در نشست مشترک شهرداران تهران در دوره انقلابنشست مشترک شهرداران تهران در دوره انقلاب
فلای تو دی