آخرین اخبار | آرشیو اخبار

جلسه بررسی تهدیدات موجود در حوزه های فرهنگی، هنری و اجتماعی

عرفان کوچاری

جلسه بررسی تهدیدات موجود در حوزه های فرهنگی هنری اجتماعی و نیز بررسی اقدامات خلاف مقررات و ارزش‌های انقلاب اسلامی توسط برخی از چهره‌های فرهنگی و هنری صبح چهارشنبه ۱۹ دی ماه با محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور برگزار شد.

جلسه بررسی تهدیدات موجود در حوزه های فرهنگی، هنری و اجتماعیجلسه بررسی تهدیدات موجود در حوزه های فرهنگی، هنری و اجتماعیجلسه بررسی تهدیدات موجود در حوزه های فرهنگی، هنری و اجتماعیجلسه بررسی تهدیدات موجود در حوزه های فرهنگی، هنری و اجتماعیجلسه بررسی تهدیدات موجود در حوزه های فرهنگی، هنری و اجتماعیحجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشورسخنرانی حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در در جلسه بررسی تهدیدات موجود در حوزه های فرهنگی، هنری و اجتماعیسخنرانی حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در در جلسه بررسی تهدیدات موجود در حوزه های فرهنگی، هنری و اجتماعیسخنرانی حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در در جلسه بررسی تهدیدات موجود در حوزه های فرهنگی، هنری و اجتماعیسخنرانی حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در جلسه بررسی تهدیدات موجود در حوزه های فرهنگی، هنری و اجتماعیحجت‌الاسلام هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه در جلسه بررسی تهدیدات موجود در حوزه های فرهنگی، هنری و اجتماعیسخنرانی حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در جلسه بررسی تهدیدات موجود در حوزه های فرهنگی، هنری و اجتماعی
الی گشت
;