آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

بیست وسومین محفل شعر قرار

محمدحسین موحدی نژاد

بیست و سومین محفل شعر قرار عصر امروز چهارشنبه با حضور سعید بیابانکی و اجرای فضه سادات حسینی و جمعی از شاعران در محل باشگاه خبرنگاران پویا خبرگزاری تسنیم برگزار شد.

 بیست وسومین محفل شعر قرار بیست وسومین محفل شعر قرار سعید بیابانکی در بیست وسومین محفل شعر قرار بیست وسومین محفل شعر قرار بیست وسومین محفل شعر قرار بیست وسومین محفل شعر قرار بیست وسومین محفل شعر قرار بیست وسومین محفل شعر قرار بیست وسومین محفل شعر قرار بیست وسومین محفل شعر قرار سعید بیابانکی در بیست وسومین محفل شعر قرار بیست وسومین محفل شعر قرار بیست وسومین محفل شعر قرار بیست وسومین محفل شعر قرار بیست وسومین محفل شعر قرار بیست وسومین محفل شعر قرار بیست وسومین محفل شعر قرار بیست وسومین محفل شعر قرار بیست وسومین محفل شعر قرار سعید بیابانکی در بیست وسومین محفل شعر قرار بیست وسومین محفل شعر قرار بیست وسومین محفل شعر قرار بیست وسومین محفل شعر قرار بیست وسومین محفل شعر قرار بیست وسومین محفل شعر قرار بیست وسومین محفل شعر قرار
فلای تو دی