13 / 1

حسین ظهروند

نشست خبری هشتمین رزمایش اقتدار هوایی فدائیان حریم ولایت نهاجا با حضور امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش در پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان برگزار شد.

پرواز خارجی