25 / 1

ناصر افشاری

فصل صید انواع ماهیان استخوانی از دریای خزر هر ساله از اواخر مهرماه، آغاز و تا فروردین ماه سال بعد ادامه می یابد. با توجه به خطرات زیست محیطی صیدهای غیرمجاز دردریای خزر برای اینکه صید ماهیان به صورت مجاز و قانونی صورت گیرد تعاونی‌هایی برای این موضوع تشکیل شده است که صیادان در قالب آن فعالیت می‌کنند. آنها از ساعت ۸ صبح تا ۱۰ شب، بطور متوسط ۶ یا ۷ مرتبه تور می‌اندازند.اوج فعالیت آنها و بیشترین حجم صیدشان در ماه‌های بهمن و اسفند است .

پرواز خارجی