22 / 1

خشایار جوانمردی

براساس آمار ارائه‌‌شده در شورای عالی آب با کاهش ۴۲درصدی نزولات جوی امسال بدترین سال آبی نیم قرن اخیر کشور است و به همین نسبت میزان آب ذخیره‌شده پشت سدها کاهش یافته که این موضوع شامل حال تمامی مخازن آب سیستان و بلوچستان نیز می‌شود. بنابر اعلام مدیرعامل آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان آخرین وضعیت منابع آب استان وضعیت مناسبی را نشان نمی‌دهد.درکنار کاهش بارندگی، قطع آب رودخانه هیرمند در شمال استان به‌عنوان منبع تأمین آب ۵ شهرستان شمالی و همچنین مرکز استان معضل دیگری بودکه به بحران آب در سیستان دامن زد

پرواز خارجی