آخرین اخبار | آرشیو اخبار

آیین اختتامیه اولین پویش فرهنگی هنری شاهدان حقیقت

وحید احمدی

آیین اختتامیه اولین پویش فرهنگی هنری شاهدان حقیقت با حضور حجت الاسلام ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران ، سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی ، سردار یعقوب سلیمانی مسئول گردشگری و اردویی راهیان نور سازمان بسیج و سعید اوحدی رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران صبح امروز دوشنبه ۲۴ دی ماه در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد.

 حجت الاسلام ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران در آیین اختتامیه اولین پویش فرهنگی هنری شاهدان حقیقتسردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی در آیین اختتامیه اولین پویش فرهنگی هنری شاهدان حقیقتآیین اختتامیه اولین پویش فرهنگی هنری شاهدان حقیقت حجت الاسلام ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران در آیین اختتامیه اولین پویش فرهنگی هنری شاهدان حقیقتسردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی در آیین اختتامیه اولین پویش فرهنگی هنری شاهدان حقیقت حجت الاسلام ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران در آیین اختتامیه اولین پویش فرهنگی هنری شاهدان حقیقت حجت الاسلام ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران در آیین اختتامیه اولین پویش فرهنگی هنری شاهدان حقیقتآیین اختتامیه اولین پویش فرهنگی هنری شاهدان حقیقت حجت الاسلام ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران در آیین اختتامیه اولین پویش فرهنگی هنری شاهدان حقیقت حجت الاسلام ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران در آیین اختتامیه اولین پویش فرهنگی هنری شاهدان حقیقت سعید اوحدی رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در آیین اختتامیه اولین پویش فرهنگی هنری شاهدان حقیقتسردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی در آیین اختتامیه اولین پویش فرهنگی هنری شاهدان حقیقت سعید اوحدی رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در آیین اختتامیه اولین پویش فرهنگی هنری شاهدان حقیقتسردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی در آیین اختتامیه اولین پویش فرهنگی هنری شاهدان حقیقتآیین اختتامیه اولین پویش فرهنگی هنری شاهدان حقیقتسردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی در آیین اختتامیه اولین پویش فرهنگی هنری شاهدان حقیقتسردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی در آیین اختتامیه اولین پویش فرهنگی هنری شاهدان حقیقتآیین اختتامیه اولین پویش فرهنگی هنری شاهدان حقیقتسردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی در آیین اختتامیه اولین پویش فرهنگی هنری شاهدان حقیقتآیین اختتامیه اولین پویش فرهنگی هنری شاهدان حقیقت حجت الاسلام ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران و سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی در آیین اختتامیه اولین پویش فرهنگی هنری شاهدان حقیقتآیین اختتامیه اولین پویش فرهنگی هنری شاهدان حقیقتتقدیر از سردار یعقوب سلیمانی مسئول گردشگری و اردویی راهیان نور سازمان بسیجآیین اختتامیه اولین پویش فرهنگی هنری شاهدان حقیقتآیین اختتامیه اولین پویش فرهنگی هنری شاهدان حقیقتآیین اختتامیه اولین پویش فرهنگی هنری شاهدان حقیقتآیین اختتامیه اولین پویش فرهنگی هنری شاهدان حقیقتآیین اختتامیه اولین پویش فرهنگی هنری شاهدان حقیقتآیین اختتامیه اولین پویش فرهنگی هنری شاهدان حقیقتتقدیر از سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی در آیین اختتامیه اولین پویش فرهنگی هنری شاهدان حقیقت
کارگزاری فارابی