موشن گرافیک | یاران خدا

نگاهی به ریشه‌های انقلاب یمن و نقش انقلاب اسلامی ایران که به الگویی کامل برای شیعیان یمن تبدیل شده بود

کارگزاری فارابی