آخرین اخبار | آرشیو اخبار

دیدار با خانواده شهید مدافع حرم علی‌اصغر شیردل

مسعود شهرستانی

دیدار سردار صابری جانشین فرماندهی سپاه تهران بزرگ و سردار بیات مسئول بازرسی ناجا با خانواده شهید مدافع حرم علی‌اصغر شیردل عصر امروز ۲۴ دی در منزل شهید.

دیدار با خانواده شهید مدافع حرم علی‌اصغر شیردلدیدار با خانواده شهید مدافع حرم علی‌اصغر شیردلسردار صابری جانشین فرماندهی سپاه تهران بزرگدیدار با خانواده شهید مدافع حرم علی‌اصغر شیردلسخنرانی پدر شهید علی‌اصغر شیر دل سردار صابری جانشین فرماندهی سپاه تهران بزرگ و سردار بیات مسئول بازرسی ناجادیدار با خانواده شهید مدافع حرم علی‌اصغر شیردلمادر شهید علی‌اصغر شیر دل سردار بیات مسئول بازرسی ناجادیدار با خانواده شهید مدافع حرم علی‌اصغر شیردلسردار صابری جانشین فرماندهی سپاه تهران بزرگ و پدر شهید علی‌اصغر شیر دلپدر و مادر شهید علی‌اصغر شیر دلپدر شهید علی‌اصغر شیر دلدیدار با خانواده شهید مدافع حرم علی‌اصغر شیردلدیدار با خانواده شهید مدافع حرم علی‌اصغر شیردلسردار صابری جانشین فرماندهی سپاه تهران بزرگسردار صابری جانشین فرماندهی سپاه تهران بزرگسردار صابری جانشین فرماندهی سپاه تهران بزرگسردار صابری جانشین فرماندهی سپاه تهران بزرگ و پدر شهید علی‌اصغر شیر دل
کارگزاری فارابی