24 / 1

مهدی پدرام خو

راند پایانی مسابقات اتومبیلرانی اسلالوم قهرمانی کشورامروز ۲۸ دی در بخش آقایان و بانوان با حضور بیش از ۵۰ شرکت کننده در پیست اتومبیلرانی غدیر اهواز برگزار شد.

پرواز خارجی