19 / 1

فؤاد اشتری

تمرین ارکستر سمفونیک صدا و سیما به رهبری سهراب کاشف در مرکز موسیقی صدا و سیما برگزار شد .

پرواز خارجی