28 / 1

محمدحسن ظریف منش

جی در منطقه ۹ شهرداری تهران واقع شده و مابین خیابان آزادی و بزرگراه های یادگار امام (ره) و آیت الله سعیدی قرار دارد. در این محله نیز مانند بسیاری دیگر از محله های دیگر تهران ساختمان ها درحال نوسازی هستند و یا بعبارتی از مدرنیته نتوانستند بگریزند .در این محله بدلیل مجاورت با فرودگاه مهرآباد،در طول روز میتوان شاهد عبور ومرور هواپیما ها بود و در بعضی از قسمتها صدای گوش خراش آن باعث آزار و اذیت مردم ساکن این محله میگردد.

پرواز خارجی