36 / 1

مصطفی حسن زاده

«مناطق محروم»اصطلاحی است که در نظام سیاست‌گذاری برای برخی مناطق به کار می‌رود.محرومیت همه مناطق محروم از یک جنس نیست ولی معمولا همه این مناطق دارای یکسری شاخصه مشترک مثل نداشتن آب آشامیدنی،نداشتن امکانات بهداشتی وسلامت، راههای صعب العبور و امثال اینها هستند.هرکدام‌از این ویژگیها با توجه به اقلیمی که آن منطقه محروم در آن قرار دارد میتواند در زندگی مردمان آنجا تاثیرگذار باشد.شهرستان بندرجاسک روستاهای محروم و کمتر توسعه یافته فراوانی دارد که تقریبا همه شاخصه هایی که به آن اشاره کردیم را دارد.

پرواز خارجی