سلطان کودتا؛ پیشینه مداخله‌های واشنگتن در آمریکای لاتین / آمریکا از دوران ریاست‌جمهوری «جیمز مونرو» در اوایل قرن نوزدهم دخالت در امور داخلی سایر کشورها را آغاز کرد و این سیاست تا به امروز نیز ادامه یافته است.

پرواز خارجی