رأی ۹۰ درصدی مردم به نصب اجباری کارتخوان در مطب پزشکان / بیش از ۹۰ درصد از شرکت کنندگان در یک نظرسنجی خواستار نصب اجباری کارتخوان در مطب پزشکان شدند.

پرواز خارجی