رد خون-۲ | هدیه صدام برای منافقین

طارق یوحنا عزیز، وزیر خارجه صدام حسین، به دستور او به ملاقات مسعود رجوی در پاریس اعزام می شود. او حامل یک دعوتنامه مهم برای گروهک مجاهدین خلق است.

رد خون | هدیه صدام برای

پرواز خارجی