دهه فجر آن آیینه‌ای است که خورشید اسلام در آن درخشید و به ما منعکس شد.

پرواز خارجی