ردخون-۵ | عملیات منافقین برای تسخیر ۴۸ ساعته تهران

مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق در سخنرانی پیش از عملیات به نیروهای خود گفت: «حتی اگر هیچ چیز جز کلاش هم نداشتید باز هم رهبری می گفت، بروید».

.

پرواز خارجی