ردخون-۶ | «رد خون یه رد تازه است»

ایرانی ترابی، پرستار مناطق جنگی و شاهد عینی جنایات منافقین در بیمارستان امام خمینی(ره) شهر اسلام آباد غرب از مشاهدات خود می‌گوید. از «رد خونی» که بعد از ۳۰ سال هنوز تازه است.

.

پرواز خارجی