59 / 1

صالحی،منتی ،‌آدشیرین پور،تهوری

راهپیمایی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران با حضور گسترده مردم در شهرهای اصفهان ، کرمانشاه ، اردبیل و کیش برگزار شد.

پرواز خارجی