آیا فقر مطلق در ایران به پایان رسیده است؟

پرویز فتاح درباره عملکرد ۴۰ ساله کمیته امداد و وضعیت امروز فقر در ایران توضیح می‌دهد. آیا فقر مطلق در ایران به پایان رسیده است؟

پرواز خارجی