پروردگارا ! به حق محمد و آل محمد همه ما را تا لحظات آخر عمرمان، سرباز اسلام قرار بده / امام خامنه‌ای

پرواز خارجی