آخرین اخبار | آرشیو اخبار

آخرین شب سی و چهارمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر

عباس شریعتی

آخرین شب جشنواره موسیقی فجر با اجرای گروه‌های کر شهر تهران به رهبری مهدی قاسمی و بربطیان به سرپرستی حسین بهروزی نیا در شامگاه ۲۹ بهمن ماه در تالار رودکی ، تکنوازی پیانو هوشیار خیام و اجرای ارکستر آیسو برگزار شد

 تکنوازی پیانو هوشیار خیام در تالار وحدت تکنوازی پیانو هوشیار خیام در تالار وحدت تکنوازی پیانو هوشیار خیام در تالار وحدتاجرای ارکستر آیسو با اجرای خواننده اتریشی در سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجراجرای ارکستر آیسو در سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجراجرای ارکستر آیسو در سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجراجرای ارکستر آیسو در سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجراجرای ارکستر آیسو در سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجراجرای ارکستر آیسو در سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجراجرای ارکستر آیسو در سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجراجرای ارکستر آیسو در سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجراجرای گروه‌ کر شهر تهران به رهبری مهدی قاسمیاجرای گروه‌ کر شهر تهران به رهبری مهدی قاسمیاجرای گروه‌ کر شهر تهران به رهبری مهدی قاسمیاجرای گروه‌ کر شهر تهران به رهبری مهدی قاسمیاجرای ارکستر آیسو در سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجرآخرین شب سی و چهارمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر تکنوازی پیانو هوشیار خیام در تالار وحدتاجرای گروه بربطیان در تالار رودکیاجرای گروه بربطیان در تالار رودکی تکنوازی پیانو هوشیار خیام در تالار وحدتاجرای گروه بربطیان در تالار رودکیاجرای گروه بربطیان در تالار رودکیاجرای گروه بربطیان در تالار رودکیاجرای گروه بربطیان در تالار رودکیاجرای گروه بربطیان در تالار رودکیاجرای ارکستر آیسو در سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر تکنوازی پیانو هوشیار خیام در تالار وحدتاجرای گروه بربطیان در تالار رودکی تکنوازی پیانو هوشیار خیام در تالار وحدت تکنوازی پیانو هوشیار خیام در تالار وحدت تکنوازی پیانو هوشیار خیام در تالار وحدت تکنوازی پیانو هوشیار خیام در تالار وحدت تکنوازی پیانو هوشیار خیام در تالار وحدت
فلای تو دی