فارسی در زنگ تفریح

برای چند ساعت به یک مهدکودک رفتیم و با بچه‌ها چند کلمه‌ای فارسی و انگلیسی صحبت کردیم.

.

پرواز خارجی