پیشنهادهای معاون سابق وزیر نیرو برای بهبود اقتصاد ایران

علیرضا دائمی، معاون سابق وزیر نیرو، ضمن تشریح بخشی از چالش‌های اقتصاد، راهکارهایی برای رهایی از این چالش‌ها و بهبود وضعیت فعلی پیشنهاد می‌دهد.

.

پرواز خارجی