هشدار وزیر نیرو درباره احتمال سیل بهاری در خوزستان

رضا اردکانیان، وزیر نیرو درباره احتمال وقوع سیل بهاری در خوزستان صحبت کرد و به لزوم انجام اقدامات پیشگیرانه تاکید کرد.

پرواز خارجی