22 / 1

غلامرضا احمدی

در دولت طرحی مبنی بر انتقال آب دریای خزر و جبران کمبود آب فلات مرکزی شده است،طرحی که از ابتدای مطرح شدن واکنش ها و مخالفت های بسیاری متوجه دولت کرده است. هزینه ی بسیار بالا،نابودی بخش اعظم پوشش گیاهی مسیر انتقال آب ،تغییر بسیار شدید منطقه ی دریایی محل ساختمان آب شیرین کن اعم از بالارفتن دما و میزان شوری آب،کاهش آبزیان جانوری و گیاهی ، ورود پسماند و لجن های حاصل تبدیل آب شور به شیرین از دلایل اصلی مخالفت هاست. این تصاویر مربوط به بخشی از خلیج گرگان است که هم اکنون حال خوشی ندارد.

پرواز خارجی