30 / 1

محمد رفیعی موحد

گنبد نمکی قم که در فاصله ۲۰ کیلومتری غرب شهر قرار گرفته، به عنوان بزرگترین گنبد نمکی کشور و یکی از جاذبه های ژئوتوریسمی (زمین گردشگری) ایران به شما میرود که از لحاظ متقارن بودن و نیز وجود دریاچه ای در میانه خود، در جهان منحصر به فرد می باشد.تاریخ پیدایش این پدیده بیش از شصت میلیون سال تخمین زده شده است و بلورهای نمک به صورت تیغه های مشخص و کنگره دار سر برآورده که مناظر زیبایی را به وجود آورده اند.

پرواز خارجی